top of page
Nodibinājums ,,Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” ir nodibinājis struktūrvienību ,,Atvasīte”.

,,Atvasīte” sniedz ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 8 bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

,,Atvasītes” mērķis ir  nodrošināt bērniem, tajā skaitā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vecumā no 2 līdz 18 gadiem, ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus, saglabāt bērniem viņu ierasto sociālo vidi, kontaktus ar resursu personām.

,,Atvasīte” piedāvā pakalpojumu, pirmkārt, Siguldas novada iedzīvotājiem, un tuvākās apkārtnes pašvaldībām, jo ,,Atvasītes” darbs tiek orientēts uz bērna resursu personu-atbildīgo institūciju-,,Atvasītes” speciālistu sadarbību, lai rastu iespēju bērna labākajās interesēs saglabāt kontaktus ar ģimeni, veicinātu ģimenes sadarbību, rastu risinājumus bērnam atgriezties ģimenē.

Gadījumos, ja bērns nevar atgriezties ģimenē, tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai uzlabotu bērna sociālo funkcionēšanu, attīstot sociālās iemaņas un iesaistot atbalsta sistēmas, lai, sasniedzot pilngadību, viņš pilntiesīgi integrētos sabiedrībā un sāktu patstāvīgu dzīvi.

,,Atvasītes” telpas un apstākļi ir pietuvināti ģimeniskai videi. Bērniem ir nodrošināta iespēja apgūt sadzīvei nepieciešamās prasmes, iemaņas, turpināt iegūt izglītību savā skolā, turpināt apmeklēt ierastos ārpusskolas pulciņus, apmeklēt savu ģimenes ārstu.

Bērns ,,Atvasītē”, tiek ievietots, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 35.panta 1.daļu. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.pantu, pašvaldība, kurā bērns ir deklarēts, organizē pakalpojuma saņemšanu un veic apmaksu par saņemto pakalpojumu. Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu par ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem.

 

Kontaktinformācija, rekvizīti:

Nodibinājuma ,,Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” struktūrvienība ,,Atvasīte”

Adrese: Stārķu iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154

Reģistrācijas Nr.40008151059

 

Struktūrvienības vadītāja: Inese Ivanova

E-pasts: inese@allazukrizescentrs.lv

Tālruņa nr.: 29420924

bottom of page