top of page
Sociālā rehabilitācija institūcijā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem
Veidlapas pakalpojuma noformēšanai:

Nepieciešama medicīniskā izziņa. Forma Nr.027/u

Sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušajiem
Veidlapas pakalpojuma noformēšanai:
bottom of page