Projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”. Tas rada izmaiņas atbalsta komplektu izdales un papildpasākumu ieviešanas nosacījumos

Papildpasākumu grafiks Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrā.

 

19.01.2020 plkst. 10.00 nodarbība "Budžeta sastādīšana"

15.02.2020 plkst. 10.00 lekcija "Vitamīni uz palodzes"

 

Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs nodrošina Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām gatavu maltīšu izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu katru dienu plkst.:

 

                           8. 00 -  9. 00

                         12. 00 – 13. 00

                         16. 00 - 17. 00

                         19. 00 – 20. 0

Stārķu ielā 4, Allažos, Siguldas novadā, uzrādot izziņu par trūcīgas personas statusu vai krīzes situācijā esošu personu

Izstrādāts modelis darbam ar ģimeni krīzes centrā (Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros finansēts projekts „Vardarbībā  ģimenē cietušu bērnu un jauniešu rehabilitācija institūcijā kopā ar ģimeni. Optimāla modeļa izstrāde un prakse”, Nr. 2010.CH04/mac-166, 2010.-2012.g.)

 

Sīkāka informācija par projektu un sagatavotie materiāli lejupielādēšanai ir pieejami šeit

 

Izstrādāta sociālās rehabilitācijas programmas no vardarbības cietušām sievietēm (ESF finansiāli  atbalstīts projekts „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde vardarbībā cietušām sievietēm”, līgums Nr.  VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.5.2./0001/0061/03, 2006.-2008.g.),